SỰ KIỆN 15/9/2019: ĐẦU TƯ & AN CƯ TỐI ƯU VỚI CĂN HỘ LANCASTER - SỞ HỮU VĨNH VIỄN CÓ CAM KẾT CHO THUÊ 7%/NĂM